Rezygnacja Sołtysa Sołectwa Stawiguda

środa 28 września 2022

Informujemy, że sołtys sołectwa Stawiguda zrezygnowała z pełnienia funkcji sołtysa. Wkrótce podamy termin wyborów nowego sołtysa, na których zostanie również uzupełniony skład Rady Sołeckiej.