Zmiana w przyjmowaniu wniosku o DODATEK DLA GOSPODARSTW DOMOWYCH Z TYTUŁU WYKORZYSTANIA NIEKTÓRYCH ŹRÓDEŁ CIEPŁA

środa 28 września 2022

Uprzejmie informujemy, że od dnia 28 września 2022 roku wnioski o wypłatę DODATKU DLA GOSPODARSTW DOMOWYCH Z TYTUŁU WYKORZYSTANIA NIEKTÓRYCH ŹRÓDEŁ CIEPŁA (tzn. pelet drzewny, drewno kawałkowe, gaz skroplony LPG, olej opałowy) przyjmowane są w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Stawigudzie, przy ul. Olsztyńskiej 3. Wnioski można również składać za pośrednictwem platformy  e-puapem (wniosek musi być bezwzględnie opatrzony podpisem elektronicznym).

 Jednocześnie informujemy, że wnioski o wypłatę DODATKU WĘGLOWEGO nadal przyjmowane są  w sekretariacie Urzędu Gminy Stawiguda przy ul. Olsztyńskiej 10, za pośrednictwem platformy e-puapem (wniosek musi być bezwzględnie opatrzony podpisem elektronicznym).