KOMUNIKAT POWIATOWEGO INSPEKTORA NADZORU BUDOWLANEGO

poniedziałek 3 października 2022

W związku z rozpoczęciem sezonu ogrzewczego 2022/2023, Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Olsztynie (dalej: Organ, PINB) przypomina, iż na właścicielach i zarządcach obiektów budowlanych ciąży obowiązek zapewnienia co najmniej jednej w roku kontroli stanu technicznego użytkowanego obiektu budowlanego, zgodnie z art. 62 ust. 1 ustawy –Prawo budowlane. W szczególności dotyczy to sprawdzenia stanu technicznego przewodów kominowych: dymowych, spalinowych i wentylacyjnych oraz instalacji gazowych.