Informacja ws. realnego zagrożenia wystąpienia wysoce zjadliwej grupy ptaków w woj. warmińsko-mazurskim.

wtorek 11 października 2022

W związku z pismem Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z dnia 04.10.2022 roku oraz pismem Warmińsko-Mazurskiego Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii w Olsztynie z dnia 27.09.2022 roku w sprawie realnego zagrożenia wystąpienia grypy ptaków informujemy  o konieczności zgłaszania właściwym terytorialnie powiatowym lekarzom weterynarii przypadków znalezienia zwłok ptaków związanych ze środowiskiem wodnym (kaczek, gęsi, łabędzi) oraz ptaków drapieżnych. Potrzeba takiego działania związana jest z ciągłym zagrożeniem wystąpienia grypy ptaków. Choroba ta występuje sezonowo (późna jesień, zima, wczesna wiosna), a jej rezerwuarem są właśnie ww. ptaki.

Zawleczenie choroby do gospodarstw utrzymujących drób skutkuje olbrzymimi stratami gospodarczymi (odszkodowania, koszty likwidacji, jak też skutki wstrzymania handlu drobiem i produktami z drobiu).

Pozostawianie w środowisku zwłok ptaków padłych z powodu grypy niesie ogromne ryzyko bowiem wirus wywołujący tę chorobę szczególnie długo zachowuje swoją zjadliwość w niskich temperaturach oraz przy braku światła słonecznego czyli w warunkach obecnej aury.