Zarządzenie ws. Ponownych wyborów na Sołtysa Sołectwa Stawigudy oraz uzupełnienia składu Rady Sołeckiej

czwartek 13 października 2022