S P R A W O Z D A N I E z realizacji zadania pn.: Likwidacja barszczu Sosnowskiego na terenie Gminy Stawiguda w ramach umowy Nr 00013/22/14112/OP-CO/D z dnia 31-03-2022 r.

wtorek 8 listopada 2022