OŚiP.7021.2222.2022.JM obwieszczenie

środa 16 listopada 2022

Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni w Olsztynie Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie o wszczęciu, na wniosek z dnia 11 sierpnia 2022 r. (data wpływu do tut. organu 16.08.2022 r.), postępowania w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na usługę wodną obejmującą pobór wód podziemnych z ujęcia zlokalizowanego w miejscowości Bartążek, gm. Stawiguda składającego się ze studni nr 1A i studni nr 2 (dz. nr 5/7 obr. 0001 Bartąg, gm. Stawiguda).

OŚiP.7021.2222.2022.JM obwieszczenie