Bezpłatna zbiórka odpadów wielkogabarytowych i zużytego sprzętu elektronicznego

poniedziałek 28 listopada 2022

Urząd Gminy Stawiguda informuje, że w Grudniu br. odbędzie się bezpłatna 
zbiórka odpadów wielkogabarytowych i zużytego sprzętu elektronicznego

06.12.2022 r. (Wtorek)
Sołectwa:
Bartążek , Jaroty , Dorotowo, Zazdrość

07.12.2022  r. (Środa)
Sołectwa:
Gągławki, Ruś

08.12.2022 r. (Czwartek  )
Sołectwo:
Tomaszkowo

09.12.2022 r. (Piątek)
Sołectwo:
Stawiguda

13.12.2022 r. (Wtorek)
Sołectwa:
Gryźliny , Miodówko, Zezuj, Wymój, Zielonowo

14.12.2022 r. (Środa)
Sołectwo:
Bartąg

15.12.2022 r. (Czwartek)
Sołectwa:
Kręsk, Majdy

16.12.2022r. (Piątek)
Sołectwa:
Pluski, Rybaki

Zużyty sprzęt elektroniczny tj.: Odpady elektryczne i elektroniczne, które będą odbierane to przede wszystkim: sprzęt komputerowy, sprzęt biurowy, sprzęt bankowy, sprzęt telekomunikacyjny, sprzęt energetyczny, urządzenia audio-wizualne, elektronarzędzia, urządzenia gospodarstwa domowego, elektronika użytkowa. 

Odpady wielkogabarytowe tj.: wszelkiego rodzaju odpady, które ze względu na duże rozmiary i/lub wagę nie mieszczą się do pojemnika na pozostałe śmieci np.: stoły, szafy, krzesła, sofy, dywany, wózki dziecięce, materace, rowery, zabawki dużych rozmiarów etc. 

Do odpadów wielkogabarytowych nie należą wszelkiego rodzaju elementy budowlane i sanitarne, opony, baterie i akumulatory, płyty z eternitu.

Prosimy o zgłoszenie zamiaru oddania w/w odpadów pod numerem telefonuw Urzędzie  Gminy tel. 609 757 260 lub u Sołtysów poszczególnych sołectw.

Odpady prosimy wystawić dzień wcześniej przed swoją posesję, w miejscu umożliwiającym dojazd samochodem.