PROGRAM OPERACYJNY POMOC ŻYWNOŚCIOWA

wtorek 24 stycznia 2023

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Stawigudzie informuje, że kolejny okres dystrybucji paczek żywnościowych w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym (FEAD) - Podprogram 2021 Plus - zakładany okres realizacji od lutego 2023 r. do sierpnia 2023r.

Warunkiem skorzystania z pomocy żywnościowej w ramach Podprogramu 2021 jest otrzymanie skierowania z Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej