Rekrutacja na rok szkolny 2023/2024

wtorek 31 stycznia 2023

Wójt Gminy Stawiguda podaje do wiadomości terminy i kryteria brane pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym i uzupełniającym do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych oraz klas pierwszych szkol podstawowych prowadzonych przez Gminę Stawiguda w roku szkolnym 2023/2024.

Załączniki:

1. Zarządzenie Nr 5/2023 Wójta Gminy Stawiguda z dnia 18.01.2023 r. w sprawie określenia terminu przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do przedszkoli prowadzonych przez Gminę Stawiguda na rok szkolny 2023/2024;

2. Zarządzenie Nr 4/2023 Wójta Gminy Stawiguda z dnia 18.01.2023 r. w sprawie określenia terminów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego, w tym terminy składania dokumentów do klas I publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Stawiguda na rok szkolny 2023/2024;

3. Uchwała Nr XXIII/259/2017 Rady Gminy Stawiguda z dnia 16 marca 2017 r. w sprawie określenia kryteriów naboru do przedszkoli i do klas pierwszych, dla których Gmina Stawiguda jest organem prowadzącym, na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzania tych kryteriów.