Komunikat dot. wodociągu w Gągławkach

piątek 10 marca 2023

Informujemy, że Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Olsztynie stwierdził przydatność wody do spożycia przez ludzi z wodociągu publicznego w Gągławkach.