Miejsca do handlu dla Rolników

wtorek 4 kwietnia 2023

W dniu 29 października 2021 r. Sejm przyjął ustawę o ułatwieniach w prowadzeniu
handlu w piątki i soboty przez rolników i ich domowników (Dz. U. z 2021 r. poz. 2290).

Od 1 stycznia 2022 r. ustawa pozwala w piątki i soboty handlować rolnikom i ich bliskim
bez opłat targowych, ale w wyznaczonych przez gminę miejscach. Taki sposób handlu ma
skrócić łańcuchy dostaw, wyeliminować pośredników, a tym samym przyczynić się do
poprawy sytuacji finansowej rolników, którzy sami mają sprzedawać, ale tylko te
produkty, które wytworzą w swoim gospodarstwie. Wyznaczenie takiego miejsca należy
do zadań własnych gminy.

Przepisy ustawy nie zawierają szczegółowych wytycznych co do miejsca prowadzenia
handlu przez rolników w wyznaczone dni. Miejsca do handlu niekoniecznie muszą być
wyznaczone na dotychczasowych „targowiskach” - może to być pas drogi albo parking
np. przy siedzibie gminy.

Miejsca do bezpłatnego bezpośredniego handlu przez rolników na terenie Gminy Stawiguda jest:

1. Dorotowo parking przy starodrożu drogi krajowej nr 51 (działka nr 262/1)
2. Stawiguda parking gminny przy ul. Warszawskiej (działka nr 29/20)

pismo MRiRW 14 03 dot. wyznaczenia miejsc dla rolników