KWALIFIKACJA WOJSKOWA 2023

środa 5 kwietnia 2023

Wójt Gminy Stawiguda informuje, że kwalifikacja wojskowa dla osób z terenu powiatu olsztyńskiego zostanie przeprowadzona w Starostwie Powiatowym w Olsztynie, Plac Bema 5, w sali P-1 w terminie od 17 kwietnia 2023 r. do 1 czerwca 2023 r. (z  wyłączeniem 1-5 maja).

Termin stawiennictwa do kwalifikacji dla mieszkańców Gminy Stawiguda został wyznaczony od 26 do 29 maja 2023 r. - dla mężczyzn, oraz 30 maja 2023 r. - dla wyznaczonych kobiet. Wezwania zostaną wysłane pocztą.

Stawiennictwo do kwalifikacji wojskowej jest obowiązkowe, dotyczy również osób wyznaczonych, które z różnych przyczyn nie otrzymały wezwania.

Niepełnosprawni oraz osoby które, z ważnych przyczyn nie mogą stawić się w określonym w wezwaniu terminie prosi się o kontakt telefoniczny z pracownikiem merytorycznym Urzędu Gminy tel. nr 509 757 293 przed dniem 26 maja 2023 r. w godz. pracy urzędu.

Załączniki:

Obwieszczenie Wojewody Warmińsko Mazurskiego z dnia 27 marca 2023 r. o przeprowadzeniu kwalifikacji wojskowej w 2023 r.