Konkurs na „Ambasadora Europejskiego Roku Młodzieży"

wtorek 11 kwietnia 2023

UWAGA! Wydłużamy termin na przesyłanie zgłoszeń do konkursu Konkurs Kancelarii Prezesa Rady Ministrów związany z Europejskim Rokiem Młodzieży Do 20 kwietnia 2023 r. zgłoś swoją kandydaturę w konkursie na „Ambasadora Europejskiego Roku Młodzieży”

Czekamy na Wasze zgłoszenia!

Cel konkursu
Celem konkursu na „Ambasadora Europejskiego Roku Młodzieży" jest wyróżnienie 16 młodych osób, które wykazują się szczególną aktywnością w zakresie:
·  współdziałania z organizacjami pozarządowymi, samorządami szkolnymi, samorządami studenckimi, samorządami lokalnymi, które są zaangażowane w działania wspierające młodzież i rozwój społeczeństwa obywatelskiego, oraz
· inicjatyw związanych z Europejskim Rokiem Młodzieży.

Warunki udziału
W konkursie mogą wziąć udział osoby od 15 do 26 roku życia. (Jeśli jesteś osobą poniżej 18 roku życia – koniecznie załącz zgodę Rodzica. Znajdziesz ją w Regulaminie Konkursu.)

Uczestnik Konkursu samodzielnie zgłasza swoją kandydaturę.
Udział w Konkursie jest dobrowolny i bezpłatny.

Jak wziąć udział w Konkursie.
Zapoznaj się z Regulaminem.
1. Wypełnij Formularz zgłoszenia.
2. Sprawdź Formularz – upewnij się, że wypełniłeś wszystkie wymagane pola.
3. Wypełniony Formularz zgłoszenia prześlij elektronicznie do 7 kwietnia 2023 r. na nasz adres

Termin
Zgłoszenia przyjmujemy do 7 kwietnia 2023 r. do godz. 23:59.


Nagrody
16 Laureatów Konkursu wyłonionych przez Komisję Konkursową otrzyma:
· tytuł „Ambasadora Europejskiego Roku Młodzieży" wraz z dyplomem,
· nagrodę rzeczową,
· zwrot kosztów dojazdu na „Ogólnopolską Konferencję dla młodzieży promującej wolontariat, transformację ekologiczno-cyfrową, społeczeństwo obywatelskie, mobilność edukacyjną i zdrowie psychiczne". (Szczegółowe informacje na temat zwrotów kosztów dojazdu prześlemy Laureatom Konkursu po jego rozstrzygnięciu)
· członkostwo w grupie roboczej, która zajmować się będzie zagadnieniami dotyczącymi młodych ludzi.
 

Uroczyste wręczenie nagród odbędzie się 28 kwietnia 2023 r. w Warszawie, na Ogólnopolskiej Konferencji dla młodzieży promującej wolontariat, transformację ekologiczno-cyfrową, społeczeństwo obywatelskie, mobilność edukacyjną i zdrowie psychiczne.

Regulamin_konkursu__-_Ambasador_Koordynator_Europejskiego_Roku_Młodzieży_2023
Załącznik_1_Formularz_zgłoszeniowy_-_Ambasador_Europejskiego_Roku_Młodzieży_2023
Załącznik_2_Harmonogram_2023
Załącznik_3_Klauzula_informacyjna_RODO_-_Ambasador_Koordyntor_Europejskie_Rok_Młodzieży_2023
Załącznik_4_Zgoda_rodzica_2023