Konsultacje w sprawie "Strategii rozwoju Gminy Stawiguda do 2030".

wtorek 11 kwietnia 2023

Drogie Mieszkanki i Drodzy Mieszkańcy Gminy Stawiguda!

Zapraszamy do udziału w warsztatach strategicznych związanych z pracami nad nową „Strategią rozwoju Gminy Stawiguda do 2030”.  Spotkania z Państwem mają na celu wypracowanie kierunków działań niezbędnych, w tym okresie, dla podniesienia jakości życia i atrakcyjności inwestycyjnej gminy. Biorąc udział w konsultacjach społecznych będziecie Państwo uczestniczyć w tworzeniu kluczowego dla gminy dokumentu rozwojowego.