Z A W I A D O M I E N I E dot. sesji Rady Gminy

środa 19 kwietnia 2023

Przewodniczący Rady Gminy Stawiguda informuję, że sesja Rady Gminy Stawiguda zaplanowana na dzień 27 kwietnia 2023 r. nie odbędzie się. Natomiast sesja zaplanowana na dzień 25 maja 2023 r. została przesunięta na dzień 18 maja 2023 r.

Załącznik: