Zmiana harmonogramu robót na drodze ekspresowej S51

wtorek 16 maja 2023

W związku z realizacją zadania „Lokalne wymiany warstw nawierzchni bitumicznej drogi ekspresowej S51 i dróg zbiorczych na odcinku Olsztyn Południe – Olsztynek” przedstawiamy nowy zaktualizowany harmonogram prac oraz utrudnień w ruchu.

 

16.05.2023 – wykonanie warstwy wiążącej i ścieralnej na lewej nitce S51 - zamknięta lewa nitka na odcinku od węzła Gryźliny do węzła Olsztynek Wschód – ruch odbywa się dwukierunkowo po nitce prawej – w godzinach wieczornych przywrócenie ruchu po obydwu nitkach

16.05.2023 w godzinach popołudniowych/wieczornych – zamknięcie lewej nitki na odcinku węzeł Stawiguda – węzeł Gryźliny, ruch w kierunku Olsztyna będzie się odbywał drogami DZ5, DZ4, DP1441N, DD4

17.05-18.05.2023 – wykonanie frezowania, warstwy wiążącej i warstwy ścieralnej w następujących lokalizacjach: od km 8+495 do km 8+545; od km 7+200 do km 7+250 na nitce lewej

18.05.2023 w godzinach popołudniowych/wieczornych - przywrócenie ruchu na nitce lewej od węzła Gryźliny do węzła Stawiguda – zamknięcie prawej nitki na odcinku węzeł Stawiguda – węzeł Gryźliny, ruch w kierunku Olsztynka/Warszawy będzie się odbywał drogami DD4, DP1441N, DZ4, DZ5

19.05.-20.05.2023 - wykonanie frezowania, warstwy wiążącej i warstwy ścieralnej w następujących lokalizacjach na nitce prawej

20.05.2023 w godzinach popołudniowych – przywrócenie stałej organizacji ruchu na odcinku między węzłem Stawiguda a węzłem Gryźliny