Informacja o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu UPROSZCZONEGO PLANU URZĄDZENIA LASU, lasów położonych na terenie gminy Stawiguda

środa 12 lipca 2023

Zgodnie z art. 21 ust. 4 ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach (Dz. U. z 2022 r. poz. 672) Wójt Gminy Stawiguda informuje, o wyłożeniu do publicznego wglądu od dnia 12 lipca 2023 r. projektu UPROSZCZONEGO PLANU URZĄDZENIA LASU, lasów położonych na terenie gminy Stawiguda.

Osoby zainteresowane mogą zapoznać się z projektem UPROSZCZONEGO PLANU URZĄDZENIA LASU, który dostępny jest do wglądu w siedzibie Urzędu Gminy Stawiguda, ul. Olsztyńska 10, 11-034 Stawiguda, Referat Gospodarki Nieruchomościami pokój nr 3 w godzinach 8.00 – 14.00.

Uproszczony plan urządzenia lasu będzie podstawą naliczenia podatku leśnego.

W terminie 30 dni od daty wyłożenia projektu uproszczonego planu urządzenia lasu, tj. do dnia 11 sierpnia 2023 r., zainteresowani właściciele lasów mogą składać zastrzeżenia i wnioski w sprawie planu do Starostwa Powiatowego w Olsztynie, Wydział Gospodarowania Środowiskiem, adres: Plac Bema 5, 10-516 Olsztyn