Składanie wniosków o szacowanie szkód spowodowanych wystąpieniem suszy

środa 26 lipca 2023

Procedury dot. szacowania szkód w rolnictwie spowodowane Niekorzystnymi Zjawiskami Atmosferycznymi w 2023:

Załącznik:
 
Link do strony: 
https://www.gov.pl/web/uw-warminsko-mazurski/procedury-dot-szacowania-szkod-w-rolnictwie-spowodowane-niekorzystnymi-zjawiskami-atmosferycznymi-w-2023?fbclid=IwAR1rT15DwSltS_DEm36TnsDWTGr9lQslFl1_TMyVVNLFIps3tJWnjiejHIg