Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu wychowania przedszkolnego

czwartek 3 sierpnia 2023

Wójt Gminy Stawiguda informuje o konkursie ofert na realizację zadania publicznego z zakresu wychowania przedszkolnego o nazwie „Zapewnienie dzieciom w wieku przedszkolnym zamieszkałym na terenie gminy Stawiguda możliwości korzystania z wychowania przedszkolnego w roku szkolnym 2023/2024".

Załącznik: