Bezpłatna Sterylizacja i Kastracja Psów i Kotów z terenu Gminy Stawiguda

wtorek 12 września 2023

Post skierowany do własciceli czworonożnych przyjaciół zarówno Psów jak i Kotów.

Zamieszkujesz na terenie Gminy Stawiguda i jesteś właścicielem psa lub kota to w ramach konkursu  Podaj łapę" w 2023 r. możesz bezpłatnie poddać go sterylizacji lub kastracji. Wyżej wymienione zadanie  pn: „Zapobieganie bezdomności zwierząt domowych na terenie gminy Stawiguda” finansowane  jest ze środków własnych Gminy Stawiguda oraz ze środków Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego

Liczba zabiegów ograniczona. Decyduje kolejność zgłoszeń.

Zainteresowane osoby prosimy o kontakt z  Referatem Ochrony Środowiska i Promocji Tel. 89 512-64-77

Wniosek o dofinansowanie zabiegu