Informacja dot. Rozporządzenia nr 24 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z dnia 7 września 2023 r. w sprawie uchylenia rozporządzenia w sprawie zasad utrzymywania drobiu na terenie województwa warmińsko-mazurskiego.

poniedziałek 18 września 2023