Komunikat Międzywojewódzkiego Cechu Kominiarzy do właścicieli, zarządców i użytkowników budynków w związku z kampanią społeczną „Sadza płonie. Czad zabija. Żyj!

czwartek 28 września 2023

Komunikat Międzywojewódzkiego Cechu Kominiarzy do właścicieli, zarządców i użytkowników budynków w związku z kampanią społeczną „Sadza płonie. Czad zabija. Żyj!” odbywającą się pod Honorowym Patronatem Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej, Głównego Urzędu Nadzoru Budowlanego, Związku Rzemiosła Polskiego.

Akcja ma celu uświadomienie społeczeństwa o zagrożeniach związanych ze smogiem, pożarami, zaczadzeniami oraz poinformowanie o konieczności i możliwościach zapobiegania skutkom tych niebezpiecznych zdarzeń.

Pamiętajmy zatem, żeby „zadbać o nasze kominy”, zwłaszcza przed zbliżającym się kolejnym sezonem grzewczym.
Wizyta kominiarza „zawsze przynosi szczęście – ponieważ zapobiega nieszczęściu”

CEEB_-_ZONE_-_MZ_11

Komunikat Międzywojewódzkiego Cechu Kominiarzy

komunikat_prezesa_2023_-2024_1

MCK_pismo_przewodnie_Sadza_ponie_Czad_zabijayj_2023-24