Propozycja zadań publicznych realizowanych przez NGO

niedziela 10 września 2023

Wójt Gminy Stawiguda informuje o możliwości składania propozycji realizacji zadań publicznych na wsparcie zadań publicznych Gminy Stawiguda w roku budżetowym 2024 roku. W sferze, o której mowa w art. 4 ustawy, przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie "

Propozycje zadań publicznych należy składać pisemnie w nieprzekraczalnym terminie do 29 Września w Punkcie Obsługi Interesanta Urzędu Gminy Stawiguda lub w Referacie Ochrony Środowiska i Promocji (pok. nr 23/24)