Sprawozdanie z realizacji zadania pn.: Likwidacja barszczu Sosnowskiego na terenie Gminy Stawiguda w ramach umowy Nr 00036/23/14112/OP-CO/D z dnia 11-04-2023 r.

poniedziałek 9 października 2023