Informacja dot. zagrożenia wystąpienia grypy ptaków

poniedziałek 9 października 2023

W nawiązaniu do pisma Inspekcji Weterynaryjnej Warmińsko-Mazurskiego Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii w Olsztynie informuję, że w związku ze zbliżającym się okresem jesienno – zimowym związanym z sezonowymi migracjami ptaków dzikich, sprzyjającym rozwojowi zakażeń wysoce zjadliwej grypy ptaków, groźnej choroby pustoszącej stada drobiu, przypadki znalezienia zwłok ptaków związanych ze środowiskiem wodnym (kaczek, gęsi, łabędzi, mew, rybitw) oraz ptaków drapieżnych należy zgłaszać Powiatowemu Lekarzowi Weterynarii.

Jest to związane z ciągłym zagrożeniem wystąpienia grypy ptaków. Choroba ta występuje sezonowo (późna jesień, zima, wczesna wiosna), a jej rezerwuarem są właśnie ww. ptaki. Zawleczenie choroby do gospodarstw utrzymujących drób skutkuje olbrzymimi stratami gospodarczymi (odszkodowania, koszty likwidacji, jak też skutki wstrzymania handlu drobiem i produktami z drobiu). Pozostawianie w środowisku zwłok ptaków padłych z powodu grypy niesie ogromne ryzyko, bowiem wirus wywołujący tę chorobę szczególnie długo zachowuje swoją zjadliwość w niskich temperaturach oraz przy braku światła słonecznego, czyli w warunkach nadchodzącej aury.

2023.09.29 - zagrożenie HPAI pismo do WBiZK UW