Regulamin Akcji GRANTY DEMOKRATYCZNE WÓJTA GMINY STAWIGUDA - akcji profrekwencyjnej zachęcającej mieszkańców Gminy do jak najliczniejszej frekwencji podczas wyborów do Sejmu RP i do Senatu RP zarządzonych na dzień 15 października 2023 roku.

piątek 13 października 2023