Zarządzenie nr 135/2023 Wójta Gminy Stawiguda z dnia 23.10. 2023 r. w sprawie: przeprowadzenia konsultacji projektu Programu Współpracy Gminy Stawiguda z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U.2023 poz. 571) na rok 2024.

wtorek 24 października 2023

Zarządzenie nr  135/2023
Wójta Gminy Stawiguda
z dnia 23.10. 2023 r.

w sprawie: przeprowadzenia konsultacji projektu Programu Współpracy Gminy Stawiguda z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U.2023 poz. 571)  na rok 2024.

Zarządzenie nr  135/2023 Wójta Gminy Stawiguda z dnia 23.10. 2023 r.