Ogłoszenie o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obrębie Dorotowo, gmina Stawiguda wraz z prognozą oddziaływania na środowisko (dotyczy działki nr 58/6)

wtorek 24 października 2023
OGŁOSZENIE / OBWIESZCZENIE 
GN.6722.5.2021.BA z dnia 24.10.2023 r.

o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obrębie Dorotowo, gmina Stawiguda wraz z prognozą oddziaływania na środowisko (dotyczy działki nr 58/6)

Załącznik: