Komunikat Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Olsztynie

czwartek 16 listopada 2023

Gmina Stawiguda informuje, że zgodnie z komunikatem Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Olsztynie, z uwagi na obecność w wodociągu gminnym bakterii grupy coli wydał komunikat o braku przydatności wody do spożycia w miejscowościach Tomaszkowo, Dorotowo, Majdy oraz Kręsk. Od dnia 15 listopada 2023r. trwa płukanie sieci wodociągowej, dnia 17 listopada 2023r. woda zostanie poddana  badaniom. Ze względu na specyfikę wykonywanych badań mikrobiologicznych, wyniki uzyskuje się po 72 godzinach. Po otrzymaniu sprawozdań z badań wody przekazujemy je do ponownej analizy sanepidu, który wydaje decyzję w sprawie przydatności wody do spożycia.

Aby zapewnić mieszkańcom dostęp do wody pitnej ustawiono beczkowozy w następujących lokalizacjach:

TOMASZKOWO – PARKING PRZY ŚWIETLICY (UL. ŻURAWIA 3) ORAZ UL. FREGATY NAPRZECIWKO NR 2

DOROTOWO – PRZY SKLEPIE ORAZ W OKOLICY LECH CENTRUM

MAJDY - UL. ADAMA I EWY - PARKING PRZY KAPLICZCE KOŁO SOŁTYSA

UWAGA!!! WODĘ Z BECZKOWOZÓW MOŻNA SPOŻYWAĆ WYŁĄCZNIE PO PRZEGOTOWANIU

Zgodnie z informacją znajdującą się na portalu www.gov.pl: Bakterie grupy coli są grupą mikroorganizmów powszechnie występującą w środowisku naturalnym, w tym w wodach, w glebie, w materiale roślinnym oraz w przewodzie pokarmowym ludzi i zwierząt stałocieplnych. Większość bakterii grupy coli to bakterie heterotroficzne. Bakterie grupy coli wykrywane w wodzie mogą być zarówno pochodzenia kałowego, jak i środowiskowego. Niektóre z nich namnażają się w wodzie (szczególnie ciepłej), glebie i materiale roślinnym. Grupa ta nie może zatem bezpośrednio służyć za specyficzny wskaźnik kałowego zanieczyszczenia wody, może natomiast, podobnie jak ogólna liczba mikroorganizmów, stanowić kryterium oceny czystości i integralności systemów dystrybucji wody.

W badanej wodzie nie wykryto bakterii Escherichia coli (bakterie kałowe).

Jednocześnie informujemy, że wszelkie zamieszczane komunikaty są ważne do odwołania.

Załącznik: