Warunkowa przydatność wody do spożycia w Tomaszkowie, Dorotowie, Majdach i Kręsku - aktualizacja

czwartek 23 listopada 2023

Urząd Gminy w Stawigudzie informuje, że wyniki badań wody z wodociągu gminnego w miejscowościach Tomaszkowo, Dorotowo, Majdy i Kręsk wykazały poprawę jakości wody, jednak w dalszym ciągu nie spełnia ona wymagać zawartych w przepisach.
W związku z powyższym, w dalszym ciągu obowiązują ograniczenia dotyczące spożycia wody zgodnie z komunikatem z dnia 20.11.2023 r. do odwołania. Jednocześnie informujemy, że sieci, w których wykryto skażenie, są cały czas płukane przez pracowników gminy.

Załącznik: