Warunkowa przydatność wody do spożycia w Tomaszkowie, Dorotowie, Majdach i Kręsku - 04.12.2023

poniedziałek 4 grudnia 2023

Urząd Gminy Stawiguda informuje, że w dalszym ciągu zgodnie z decyzją Sanepidu woda w Tomaszkowie, Dorotowie, Majdach oraz Kręsku jest warunkowo przydatna do spożycia. Nadal podejmowane są działania zmierzające do przywrócenia odpowiedniej jakości wody. Dnia 4 grudnia 2023 r. ponownie oddano wodę do badań, których wyniki uzyskuje się po 72 godzinach. Po otrzymaniu sprawozdań z badań wody przekazujemy je do ponownej analizy Sanepidu, który wydaje decyzję w sprawie przydatności wody do spożycia.

Zgodnie z informacją znajdującą się na portalu www.gov.pl: Bakterie grupy coli są grupą mikroorganizmów powszechnie występującą w środowisku naturalnym, w tym w wodach, w glebie, w materiale roślinnym oraz w przewodzie pokarmowym ludzi i zwierząt stałocieplnych. Większość bakterii grupy coli to bakterie heterotroficzne. Bakterie grupy coli wykrywane w wodzie mogą być zarówno pochodzenia kałowego, jak i środowiskowego. Niektóre z nich namnażają się w wodzie (szczególnie ciepłej), glebie i materiale roślinnym. Grupa ta nie może zatem bezpośrednio służyć za specyficzny wskaźnik kałowego zanieczyszczenia wody, może natomiast, podobnie jak ogólna liczba mikroorganizmów, stanowić kryterium oceny czystości i integralności systemów dystrybucji wody.

W badanej wodzie nie wykryto bakterii Escherichia coli (bakterie kałowe).

Jednocześnie informujemy, że wszelkie zamieszczane komunikaty są ważne do odwołania.