Rozpoczęcie prac terenowych w lasach

środa 27 grudnia 2023

W imieniu Starosty Olsztyńskiego informujemy, że na 2 stycznia 2024 roku zaplanowane jest rozpoczęcie prac terenowych w lasach należących do osób fizycznych na terenie gminy Stawiguda i Purda w ramach opracowania projektu uproszczonych planów urządzenia lasu (w skrócie zwanych „upul”). W sprawie prac terenowych i uproszczonych planów urządzenia lasy należy kontaktować się z Panem Kamilem Piątkiem tel. 696-900-321.