Informacja o sesji Rady Gminy Stawiguda

poniedziałek 15 stycznia 2024

Informujemy, że 15 stycznia 2024 r. (poniedziałek) o godz. 14:00 w Gminnym Ośrodku Kultury w Stawigudzie przy ul. Leśnej 2 odbędą się posiedzenia stałych Komisji Rady Gminy Stawiguda według zamieszczonego porządku obrad. 

 

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym z dnia 8 marca 1990 r. (Dz. U. z 2023 r. poz. 40 ze zm.) Przewodniczący Rady Gminy Stawiguda zwołuję LXX sesję Rady Gminy Stawiguda, która odbędzie się 18 stycznia 2024 r. (czwartek) o godz. 16:00 w Gminnym Ośrodku Kultury w Stawigudzie przy ul. Leśnej 2.

 
Załącznik: