S P R A W O Z D A N I E z realizacji zadania pn.: Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Stawiguda w ramach umowy nr 00285/23/14112/OZ-LZ/D z dnia 06-09-2023 r.

poniedziałek 29 stycznia 2024