Komunikat Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Olsztynie

poniedziałek 29 stycznia 2024

Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Olsztynie przypomina, iż na właścicielach i zarządcach obiektów budowlanych ciąży obowiązek zapewnienia co najmniej jednej w roku kontroli stanu technicznego użytkowanego obiektu budowlanego.

Załącznik: