Informacja o zabiegach sterylizacji kotek i kastracji kotów w 2024 roku na terenie Gminy Stawiguda

wtorek 6 lutego 2024

Informujemy, że w 2024 roku kontynuowana jest akcja sterylizacji kotek i kastracji kotów na terenie Gminy Stawiguda. Zabiegi te stanowią skuteczny sposób ograniczania bezdomności wśród zwierząt oraz niezbędny czynnik pozwalający zapanować nad zwiększaniem się populacji kotów wolno żyjących*, szczególnie licznie występujących na terenach zabudowy rekreacyjnej.

Gmina Stawiguda dofinansowuje:

  • W 100% koszt sterylizacji kotek lub kastracji kotów bezdomnych.
  • W 50% koszt sterylizacji kotek lub kastracji kotów posiadających właścicieli tj.:
    • Sterylizacja – 108,00 zł – koszt ponoszony przez właściciela bezpośrednio w lecznicy weterynaryjnej (całkowity koszt zabiegu wynosi 216,00 zł).
    • Kastracja – 51,30 zł – koszt ponoszony przez właściciela bezpośrednio w lecznicy weterynaryjnej (całkowity koszt zabiegu wynosi 102,60 zł).

 

Mieszkańcy Gminy Stawiguda zainteresowani wykonaniem zabiegu powinny złożyć wniosek o dofinansowanie sterylizacji kotki lub kastracji kota w Urzędzie Gminy Stawiguda ul. Olsztyńska 10 11-034 Stawiguda, tel. 89 512-64-77, w celu otrzymania niezbędnego skierowania do gabinetu weterynaryjnego. Właściciel po otrzymaniu skierowania we własnym zakresie skontaktuje się ze wskazaną lecznicą w celu ustalenia terminu przeprowadzenia zabiegu oraz dowiezie i odbierze zwierzę we własnym zakresie i na własny koszt.

Akcja sterylizacji kotek i kastracji kotów potrwa do wyczerpania środków finansowych przeznaczonych na ten cel w budżecie Gminy Stawiguda.

Zabiegi przeprowadzane będą w Gabinecie Weterynaryjnym lek. wet. Ewa Małek z siedzibą Butryny 9B, 10-687 Olsztyn. W celu umówienia terminu zabiegu prosimy o kontakt z lek. wet. Ewa Małek
tel. 600-44-74-23.

Zachęcamy do skorzystania z dofinansowania, ponieważ środki finansowe na realizację akcji są ograniczone (decyzje kolejność składania wniosków).

* koty wolno żyjące - koty urodzone lub żyjące na wolności, bytujące w otoczeniu człowieka w stanie dzikim, głównie w pobliżu budynków mieszkalnych i gospodarczych, są elementem ekosystemu, a ich obecność zapobiega rozprzestrzenianiu się gryzoni (myszy i szczurów). Koty te nie są zwierzętami bezdomnymi, dlatego nie powinno się ich wyłapywać, lecz stwarzać warunki bytowania w miejscach ich dotychczasowego schronienia. Aby ograniczyć ich populację poddaje się je zabiegom sterylizacji lub kastracji, a następnie wypuszcza w miejscu złapania, w ich naturalnym środowisku.

Wniosek o dofinansowanie zabiegu