Przebudowa ulicy Jakubowej w Jarotach - 14.02.2024

środa 14 lutego 2024

Urząd Gminy Stawiguda informuję, że od 14.02.2024 r. rozpoczną się prace przygotowawcze związane z przebudową ulicy Jakubowej w Jarotach.

W związku z powyższym mogą wystąpić czasowe utrudnienia w korzystaniu z ulicy. Prosimy mieszkańców do stosowania się do poleceń wydawanych przez kierujących ruchem oraz zachowanie szczególnej ostrożności podczas poruszania się przy zaznaczonym odcinku drogi.