Uwaga! Protest Rolników w Gminie Stawiguda odwołany!

poniedziałek 19 lutego 2024
Drodzy mieszkańcy, pragnę Was poinformować, że protestu rolniczego na terenie naszej gminy, planowanego na 7 dni od 20.02.2024 r.nie będzie.
Sąd podtrzymał moją decyzję o zakazie protestu, a rolnicy zapowiedzieli, że nie złożą odwołania i nie będą prowadzić akcji bez zgody.
Jak już wspominałem, rozumiem i popieram postulaty rolników. Dlaczego więc nie wyraziłem zgody na protest?
- przepisy prawa nakazują wójtowi wydanie decyzji zakazującej przeprowadzenia protestu w przypadku prawdopodobieństwa wystąpienia szkody w znacznych rozmiarach,
- przedstawiciele centrum logistycznego, które miało być zablokowane, przedstawili argumenty, że tygodniowa blokada spowoduje stratę w wysokości ok. 125 mln zł.
- gdybym wyraził zgodę na protest, właściciel centrum logistycznego mógłby dochodzić zadośćuczynienia od naszej gminy, za powstałe szkody w znacznych rozmiarach. A na takie koszty nie mogłem narażać naszej gminy.
Dziękuję wszystkim stronom, szczególnie rolnikom, za gotowość podjęcia rozmów i poszukiwanie kompromisu, a także za zastosowanie się do prawomocnej decyzji.
 
Wójt Gminy Stawiguda
Michał Kontraktowicz