Zaproszenie do udziału w pracach komisji konkursowej

czwartek 1 lutego 2024

Wójt Gminy Stawiguda zaprasza wszystkie chętne osoby reprezentujące organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (DZ. U. Z 2023 R. POZ. 571.)
do udziału w pracach komisji konkursowej do przygotowania i przeprowadzenia otwartych konkursów ofert na wsparcie zadań publicznych Gminy Stawiguda w 2024 roku w sferze, o której mowa w art. 4 ww. ustawy.

Zgłoszenia przyjmowane są do 16.02.2024r., a szczegóły dostępne w Referacie Ochrony Środowiska i Promocji, Urzędu Gminy Stawiguda,  ul. Olsztyńska 10, 11-034 Stawiguda, tel.  (89) 5126477 – osoba do kontaktu: p. Paweł Pietrzak.