Informacja Gminnej Komisji Wyborczej w Stawigudzie

środa 28 lutego 2024

INFORMACJA nr 1

 Gminnej Komisji Wyborczej w Stawigudzie
powołanej w celu przeprowadzenia wyborów organów jednostek samorządu terytorialnego
zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r.
o składzie, siedzibie i dyżurach

 

  1. W skład Gminnej Komisji Wyborczej w Stawigudzie wchodzą:

Lp.

Imię i nazwisko

Funkcja

1.

Magdalena Sylwia Matracka

Przewodniczący Gminnej Komisji Wyborczej w Stawigudzie

2.

Małgorzata Stańczak

Zastępca Przewodniczącego Gminnej Komisji Wyborczej w Stawigudzie

3.

Mariusz Balcerzak

Członek Komisji

4.

Ewa Stefania Brodowska

Członek Komisji

5.

Stanisława Piórkowska

Członek Komisji

6.

Anna Raczko

Członek Komisji

7.

Jerzy Konstanty Raczyk

Członek Komisji

8.

Marta Suska

Członek Komisji

9.

Maciej Zaszewski

Członek Komisji

  1. Siedziba Gminnej Komisji Wyborczej w Stawigudzie mieści się:

w Urzędzie Gminy Stawiguda, ul. Olsztyńska 10, 11-034 Stawiguda (sala konferencyjna), tel. 89 512 64 75, 600 876 201, 505 350 322

  1. Dyżury dla przyjmowania zgłoszeń list kandydatów na radnego Komisja będzie pełnić w następujących terminach:
Data
 
 
Godziny

 

28.02.2024 r.

w godzinach od 10:00 do 13:00 oraz od 16:00 do 19:00

29.02.2024 r.

w godzinach od 10:00 do 13:00 oraz od 16:00 do 19:00

01.03.2024 r.

w godzinach od 10:00 do 13:00 oraz od 16:00 do 19:00

02.03.2024 r.

w godzinach od 10:00 do 12:00

04.03.2024 r.

w godzinach od 10:00 do 16:00

 

Przewodniczący

Gminnej Komisji Wyborczej w Stawigudzie

Magdalena Matracka