Bezpłatny Psychologiczny Punkt Konsultacyjny.

środa 20 marca 2024

Od dziś w Punkcie Konsultacyjnym , działającym przy Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Stawigudzie przy ul. Olsztyńskiej uruchomiamy Psychologiczny Punkt Konsultacyjny dla dzieci i młodzieży z terenu Gminy Stawiguda.

W każdą środę, w godz. 15-18 dyżur będzie pełniła psycholog Pani Natalia Rypińska.

Porady będą udzielane bezpłatnie i nie będzie wymagane skierowanie. Rejestracja wyłącznie telefonicznie pod numerem telefonu: 605 879 068., w każdą środę w godz. 15-18.

Wiecie, że co trzecie dziecko w Polsce nie ma chęci do życia? A prawie 9 proc. przyznaje, że próbowało się zabić? Próbowało, bo myśli o tym prawie 40 proc! A co szóste dziecko w Polsce się okalecza. Według danych Policji w 2022 r. odnotowano ponad 2031 prób samobójczych młodych ludzi. To o 140 proc. więcej niż w roku 2020.

Problem jest bardzo poważny i wymaga wspólnego działania rządu i samorządu. Jako Gmina, wychodząc naprzeciw potrzebom dzieci i młodzieży z zakresu zdrowia psychicznego od 20 marca w Punkcie Konsultacyjnym , działającym przy Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Stawigudzie przy ul. Olsztyńskiej uruchomiamy Psychologiczny Punkt Konsultacyjny dla dzieci i młodzieży z terenu Gminy Stawiguda.

W każdą środę, w godz. 15-18 dyżur będzie pełniła psycholog Pani Natalia Rypińska. Proszę przekazujcie tę informację dalej, niech dotrze do młodych ludzi, którzy mierzą się z problemami emocjonalnymi, trudnościami w relacjach międzyludzkich, nie potrafią odnaleźć się w środowisku, czy grupie rówieśniczej, nie radzą sobie ze swoimi problemami, lękami, obawami. Porady będą udzielane bezpłatnie i nie będzie wymagane skierowanie. Rejestracja wyłącznie telefonicznie pod numerem telefonu: 605 879 068., w każdą środę w godz. 15-18.

Będziemy obserwować zainteresowanie, jakie towarzyszy poradom psychologicznym i w razie potrzeby zwiększymy liczbę godzin.