Zaproszenie do udziału w pracach komisji konkursowej

poniedziałek 22 kwietnia 2024

Wójt Gminy Stawiguda zaprasza wszystkie chętne osoby reprezentujące organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (DZ. U. z 2023 r. poz. 571.) do udziału w pracach komisji konkursowej do przygotowania i przeprowadzenia otwartych konkursów ofert na wsparcie zadań publicznych Gminy Stawiguda w 2024 roku w sferze, o której mowa w art. 4 ust.1 pkt 32 ww. ustawy.

Zgłoszenia przyjmowane są do 2024.04.26, a szczegóły dostępne w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Stawigudzie,  ul. Olsztyńska 3, 11-034 Stawiguda, tel.  (89) 5126503 – osoba do kontaktu: p. Agnieszka Sarnacka ; p. Joanna Herda.