W dniu 26 kwietnia 2024 r. wchodzą w życie nowe ulgi za za przejazdy wykonywane lokalnym transportem zbiorowym na terenie Gminy Stawiguda

czwartek 25 kwietnia 2024

W dniu 26 kwietnia 2024 r. zostają wprowadzone nowe ulgi za przejazdy wykonywane l
okalnym transportem zbiorowym na terenie Gminy Stawiguda

 

 • Zostaje wprowadzony nowy rodzaj biletu miesięcznego imiennego – Stawigudzki Bilet Aglomeracyjny, który uprawnia do ulgi 100%:
 1. młodzież ucząca się, której rodzice lub opiekunowie prawni są zameldowani w gminie Stawiguda
  lub są mieszkańcami gminy Stawiguda, płacącymi podatek dochodowy od osób fizycznych w gminie Stawiguda;
 2. emeryci i renciści mieszkający na terenie gminy Stawiguda,
 3. osoby z niepełnosprawnością nie wymienione w wykazie osób uprawnionych do przejazdów bezpłatnych,
  na podstawie Legitymacji osoby niepełnosprawnej wydanej przez zespoły orzekania o niepełnosprawności
   lub orzeczenia o niepełnosprawności wydanego przez zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności,
 4. Zasłużeni Dawcy Przeszczepu, na podstawie Legitymacji “Zasłużony Dawca Przeszczepu”
 5. Zasłużeni Honorowi Dawcy Krwi, na podstawie Legitymacji stwierdzającej nadanie odznaki honorowej „Zasłużony Honorowy Dawca Krwi” I, II, III stopnia wraz z legitymacją Honorowego Dawcy Krwi lub Odznaką “Honorowy Dawca Krwi – Zasłużony dla Zdrowia Narodu”
 6. wszyscy mieszkańcy zameldowani w gminie Stawiguda lub mieszkańcy gminy Stawiguda płacący podatek dochodowy od osób fizycznych w gminie Stawiguda
 • Wprowadzona zostaje nowa ulga 50% na podstawie biletów jednorazowych, do której uprawnieni są:
 1. dzieci i młodzież w okresie od rozpoczęcia odbywania obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego do ukończenia szkoły podstawowej lub ponadpodstawowej – publicznej
  lub niepublicznej o uprawnieniach szkoły publicznej, nie dłużej niż do ukończenia 24 roku życia,
 2. studenci do ukończenia 26 roku życia; osobom, które ukończyły studia pierwszego stopnia przysługuje
  to prawo do dnia 31 października roku, w którym ukończyły te studia;
 3. doktoranci do ukończenia 35 roku życia,
 4. emeryci i renciści.

Uwaga! Kupno biletu miesięcznego imiennego upoważnia do jazdy na wszystkich liniach gminnej komunikacji publicznej, tj.: S1, S3, S4, S5 oraz S6

 

Stawigudzki Bilet Aglomeracyjny miesięczny imienny od dnia 26 kwietnia będzie można zakupić po przez portal:
 e-podroznik.pl wpisując trasę przejazdu. Poniżej link do strony:

 

https://www.e-podroznik.pl/public/searchingResultsVW.do?startCity=Olsztyn&forward=url&tabToken=1a577f0df0377737e418382558086bb2&toV=c%7C84958&endCity=Stawiguda&fromV=c%7C33711&tseVw=regularP

Kupując Stawigudzki Bilet Aglomeracyjny na stronie www.e-podroznik.pl pasażer oświadcza, że:

 1.  jest mieszkańcem zameldowanym w gminie Stawiguda lub,
 2. jest mieszkańcem gminy Stawiguda płacącym podatek dochodowy od osób fizycznych w gminie Stawiguda lub,
 3. jest młodzieżą uczącą się, której rodzice lub opiekunowie prawni są zameldowani w gminie Stawiguda lub są mieszkańcami gminy Stawiguda, płacącymi podatek dochodowy od osób fizycznych w gminie Stawiguda

 

Poniżej link do uchwały w sprawie ustanowienia uprawnień do zwolnień i ulg za przejazdy wykonywane lokalnym transportem zbiorowym na terenie Gminy Stawiguda

https://bip.stawiguda.pl/wiadomosci/487/wiadomosc/744475/uchwala_nr_lxxi6602024_rady_gminy_stawiguda_z_dnia_21_marca_202