Ogłoszenie konkursu dla organizacji pozarządowych

wtorek 7 maja 2024

Wójt Gminy Stawiguda ogłasza konkurs na realizację w 2024 roku zadania z Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Stawiguda na lata 2024- 2027 określonych w Narodowym Programie Zdrowia na lata 2021-2025 w ramach celu operacyjnego nr 2: Profilaktyka uzależnień.

Szczegóły dotyczące konkursu: