Zaproszenie do wstępnych konsultacji rynkowych

piątek 10 maja 2024

Szanowani Państwo,

Gmina Stawiguda serdecznie zaprasza do wstępnych konsultacji rynkowych związanych z planowanym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest realizacja zadania, pn. Zaprojektowanie i wybudowanie sieci i urządzeń wodociągowych i kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Stawiguda”, zadanie dofinansowane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych.

Termin składania zgłoszeń: 13.05.2024 r. o godzinie 12:00.

Planowany termin przeprowadzenia konsultacji 16.05.2024 r.

Informacja o prowadzonych konsultacjach dostępna jest na stronie BIP - https://bip.stawiguda.pl/wiadomosci/1/wiadomosc/751664/wstepne_konsultacje_rynkowe_na_realizacje_zadania_zaprojektowani