FUNDACJA FUNDUSZ ZIEMI OLSZTYŃSKIEJ ZŁOŻYŁA OFERTĘ NA REALIZACJE ZADANIA PN „FUNDUSZ STYPENDIALNY” Z ZAKRESU REALIZACJI ZADANIA: „DZIAŁANIA Z ZAKRESU NAUKI, SZKOLNICTWA WYŻSZEGO, EDUKACJI, OŚWIATY I WYCHOWANIA”

piątek 24 maja 2024

INFORMACJA

Dnia 24 Kwietnia 2023 r. Fundacja Fundusz Ziemi Olsztyńskiej w trybie art. 19 a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j.: Dz. U. 2020, poz. 1057) złożyła ofertę na realizację zadania publicznego pn. „Fundusz Stypendialny” z zakresu realizacji zadania Działania z zakresu nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania.

Uznając celowość ww. zadania podaję ofertę do wiadomości publicznej.

Uwagi dotyczące oferty można zgłaszać pisemnie do dnia 10 maja 2023 r. do Wójta Gminy Stawiguda pod adresem
11 - 034 Stawiguda, ul. Olsztyńska 10 lub mailowo na adres .

 

Oferta