Informacja o zorganizowaniu przez Wójta Gminy Stawiguda bezpłatnego gminnego przewozu pasażerskiego dla wyborców ujętych w spisie wyborców w stałym obwodzie głosowania położonym na obszarze gminy Stawiguda.

wtorek 4 czerwca 2024