INFORMACJA

wtorek 25 czerwca 2024

Wójt Gminy Stawiguda informuje, że na terenie całej gminy będą wykonywane prace serwisowe związane z wyminą nakładek telemetrycznych na wodomierzach. Serwistant będzie posiadał upoważnienie wydane przez Wójta Gminy Stawiguda.