Zawiadomienie o sesji Rady Gminy Stawiguda

poniedziałek 1 lipca 2024

Na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy o samorządzie gminnym z dnia 8 marca 1990 r. (Dz. U. z 2024 r. poz.
609 ze zm.) zwołuje się IV sesję Rady Gminy Stawiguda, która odbędzie się 03 lipca 2024 r. (środa) o godz. 16:00
w Gminnym Ośrodku Kultury w Stawigudzie, przy ul. Leśnej 2.

INFORMACJA o sesji